O projektu SENSES

Poslednjih godina je došlo do rastućeg interesovanja za socijalna preduzeća širom Evrope, međutim, još uvek se relativno malo zna o početnim i rastućim socijalnim preduzetnicima koji stiču veštine sa ciljem upravljanja malim firmama, kao i da se upoznaju sa tržištem i njegovim akterima u Dunavskom regionu. Stoga, SENSES projekat ima za cilj stvaranje transnacionalne mreže socijalnih preduzeća (SE), društveno odgovornih tradicionalnih preduzeća, finansijskih investitora, kreatora politike, akademskih krugova koji će zajednički promovisati inovativni model socijalnog preduzetništva i socijalne inovacije za održivi ekonomski razvoj Dunavskog regiona.

Između ostalog, SENSES isporučuje kombinovani program obuke u trajanju od 60 sati, koji je dizajniran sa profesionalcima iz korporacija, kao i personalizovanim mentorstvom. Štaviše, SENSES projekat pomaže u stvaranju bilateralnih i multilateralnih tržišnih saradnji socijalnih preduzeća, sa akterima javnog i privatnog sektora. Rezultati će zajednički doprineti razvoju samoodrživih socijalnih preduzeća sa komercijalno održivim poslovnim modelima koji se direktno fokusiraju na promociju efektnih rešenja na lokalnom nivou.

Neobavezna 4-časovna obuka na licu mesta za svaki modul daje polaznicima priliku da dobiju lično vođstvo kompetentnog trenera. Polaznici bi mogli da se fokusiraju na probleme svog sopstvenog socijalnog preduzeća, postavljaju pitanja i dobiju savete, dele svoje znanje i perspektivu sa svojim kolegama polaznicima. Kroz grupne sesije mogu ostvariti saradnju sa kolegama iz različitih oblasti, i zajedno će moći da kreiraju ideje za društvene inovacije i planove za implementaciju.

SENSES je dostupan u:

  • Mađarskoj
  • Slovačkoj
  • Češkoj Republici
  • Sloveniji
  • Austriji
  • Hrvatskoj
  • Rumuniji   
  • Srbiji
Ovaj sajt koristi kolačiće za funkcionisanje. Nastavlјajući da pretražujete ovaj sajt, pristajete na upotrebu kolačića uskladištenih na Vašem računaru.