SENSES - izobraževalni e-tečaj za navdihovanje/spodbujanje socialnih podjetij v Podonavski regiji

Dobrodošli na spletni platformi e-tečaja projekta SENSES!

Ta spletni tečaj je bil zasnovan, da bi spodbudil socialne podjetnike zapolniti svoje vrzeli v znanju in spretnostih, da bi uspešno upravljali in vzdrževali svoja socialna podjetja.

Zakaj je SENSES tečaj tako poseben?

Obstaja več izobraževalnih e-tečajev, namenjenih socialnim podjetnikom. Projekt SENSES pa temelji na raziskavah, ki smo jih izvedli, da bi raziskali obstoječe vrzeli v veščinah in znanju socialnih podjetnikov. Na ta način je vsebina tečaja prilagojena dejanskim potrebam ciljnih skupin.

Modularna struktura učnega e-gradiva se osredotoča na najpomembnejše teme, ki so jih socialni podjetniki opredelili kot relevantne zanje. Moduli segajo globoko v vsako področje, z namenom pridobitve podrobnega znanja. Vseeno pa je vsebina zelo praktična. In nenazadnje, moduli usposabljanja so bili razviti v okviru partnerstva SENSES in vsebujejo prispevke in izkušnje najboljših strokovnjakov iz 8 držav.

Podrobna vsebina tečaja

Tečaj se začne z uvodom, ki mu sledi 6 modulov, ki pokrivajo najpomembnejše vidike socialnega podjetništva. Vso gradivo najdete pod zavihkom "E-UČENJE":

Modul 1 – Kako razviti model socialnega podjetja s pomočjo kanvasa socialnega podjetništva

Modul 2 - Praktično trženjsko znanje s poudarkom na spletnih marketinških orodjih

Modul 3 - Upravljanje prodaje in oskrbovalne verige, s poudarkom na vstopu na nove trge

Modul 4 – Izzivi pri upravljanju socialnih podjetij

Modul 5 - Finančno načrtovanje in upravljanje - kako doseči dolgoročno finančno vzdržnost

Modul 6 - Orodja za zaščito intelektualne lastnine v socialnih podjetjih

Lahko greste skozi vse module ali pa izbirate med njimi, glede na vaše potrebe. Kvizi po vsakem modulu ocenjujejo raven pridobljenega novega znanja, in če dosežete 50 % ali več, boste po e-pošti dobili potrdilo o dokončanju modula.

Več informacij o tečaju

Cilj tečaja je zagotoviti:

 1. tečajnikom splošen pregled socialnega podjetništva kot priložnosti za doseganje socialnih ciljev s strokovnimi poslovnimi praksami,
 2. praktična znanja o tem kako zagnati in uspešno in trajnostno voditi socialna podjetja
 3. praktična orodja, ki omogočajo udeležencem usposabljanja:
  • razviti trajnostni koncept socialnega podjetništva,
  • rabo splošnih praks marketinga
  • razviti/izboljšati svoje tehnike prodaje, oskrbovalne verige
  • pridobiti potrebno teoretično znanje o upravljanju, da lahko načrtuje strategijo in uspešno delovanje socialnega podjetja
  • uporabiti vso potrebno metodologijo upravljanja uspešnosti, da bi lahko sledili in izboljšali učinkovitost na različnih področjih socialnega podjetništva
  • razumevanje osnovne finančne terminologije poslovanja in njihovo uporabo za uspešno finančno upravljanje
  • razumevanje in uporaba potrebnih orodij za zagotavljanje dolgoročne finančne vzdržnosti, vključno z vključevanjem naložb, subvencij.
 4. izboljšanje socialnih podjetniških veščin in kompetenc udeležencev usposabljanja, da bodo lahko ocenili poslovne priložnosti za usmerjanje socialnih ciljev v svojih skupnostih,
 5. tečajnikom orodja, da bodo lahko prepoznali, ovrednotili in čim bolj zmanjšali tveganje za ustanovitev in vodenje so.p.,
 6. razviti potrebne spretnosti, kompetence pripravnikov, da bodo lahko uspešno zaposlovali predstavnike različnih ranljivih skupin
 7. informacije, praktična orodja za udeležence, da bodo sposobni oceniti in uporabiti prednosti različnih sestavin ekosistema za dolgoročni uspeh svojega so.p.

Seznam se nanaša na celoten modularni tečaj. V primeru, da se udeleženec vpisuje le v izbrane module, so cilji navedeni na uvodnih delih modulov.

Ciljna skupina tečaja

 • upravljavci socialnih podjetij, ki bi radi izboljšali svojo uspešnost na splošno
 • vodje, ostali zaposleni v socialnih podjetjih, ki želijo pridobiti znanje, izboljšati svoje spretnosti in kompetence, povezane z določenimi področji delovanja so.p.
 • ljudje z idejami socialnega podjetništva, ki bi radi ocenili svoje zamisli in nadaljevali s poslom
 • lastniki mikro in malih podjetij, ki menijo, da je njihovo poslanstvo in predanost drugačna od drugih malih in srednjih podjetij, in bi radi izvedeli več o socialnem podjetništvu in ga vključili v svojo poslovno dejavnost
 • župani, občinarji, ki želijo rešiti lokalne probleme s pomočjo socialnega podjetništva
 • predstavniki nevladnih organizacij, ki bi želeli dolgoročno služiti svojim ciljnim skupinam in načrtovati vzpostavitev so.p., da bi lahko rešili probleme dolgoročne vzdržnosti svoje organizacije
 • oblikovalci politik in predstavniki interesnih skupin, ki želijo biti aktivnejši akterji socialnega poslovnega ekosistema

Komu nudimo e-tečaj in off-line tečaje?

Tistim, ki

 • imajo idejo ustanoviti podjetje s socialnimi vrednotami in vplivom na lokalno skupnost, vendar ne vedo kako začeti
 • so že pripravili poslovni načrt, vendar bi ga radi še naprej razvijali?
 • želi izboljšati svoje podjetniške sposobnosti na splošno
 • niso le podjetniki, ki se osredotočajo na vrednost, temveč potrebujejo bolj ciljno usmerjeno izobraževanje za ustvarjanje socialnih učinkov?
 • želijo povečati tržni delež podjetja ali preiti z lokalnega trga na regionalni, nacionalni ali celo mednarodni trg
 • želijo vzpostaviti tržne odnose z multinacionalnimi podjetji, vendar jih težko dosežejo?
 • želijo izvedeti več o finančnih orodjih za dolgoročno vzdržnost.

Seveda je spletni tečaj dragocen za tiste, ki se želijo učiti, vendar si ne morejo privoščiti časa, da se udeležijo pouka v razredu.

Merila primernosti za vključitev v tečaj

Na splošno ni nobenih strogih meril za vstop, niti predhodnega specifičnega znanja, vendar pa so za udeležbo na tečaju lahko koristni naslednji pogoji:

 • kakršna koli srednješolska izobrazba, kot minimalna raven
 • zanimanje, odprtost do socialnih problemov
 • pripravljenost za izmenjavo preteklih izkušenj na ustreznih področjih
 • pripravljenost za posredovanje povratnih informacij o programu
 • pripravljenost dodeliti potreben čas za sodelovanje.

Program je dostopen in nudimo pomoč pri kakršni koli invalidnosti tečajnika.

Pričakovane kompetence in znanja, pridobljene na koncu tečaja.

Do konca tečaja bodo tečajniki:

 • imeli širše znanje in razumevanje socialnega podjetništva,
 • razvili občutljivost za socialne probleme in jih bodo lahko prepoznali v svojih skupnostih ter prepoznali ustrezne odgovore zanje v obliki socialnega podjetništva
 • razvili splošen poslovni pristop k reševanju socialnih problemov
 • imeli sposobnost vrednotenja lastnih sredstev, tveganj in izbire med možnimi socialnimi poslovnimi idejami
 • znali graditi usposobljenost za razvoj in vzdrževanje uspešnega poslovnega modela
 • biti sposobni razviti svoje poslovne načrte, se pripraviti na izkoriščanje novih oblik financiranja in delovati na novih trgih
 • razumeli pomen prepoznavanja, sledenja in vrednotenja družbenega vpliva in bodo lahko to znanje vključili v svoje dejavnosti, povezane z upravljanjem so.p.
 • pridobili osnovne finančne veščine, bodo lahko pripravili svoj finančni načrt in bodo sposobni vzdrževati metodologijo stalnega finančnega upravljanja
 • sposobni prepoznati svoje specifične probleme, slabosti v zvezi s SE in poiskati pomoč, kadar je to potrebno
 • sposobni komunicirati, se pogajati z morebitnimi drugimi poslovnimi partnerji ter vzpostaviti močno in podporno mrežo z drugimi so.p. in podjetji.

Seznam se nanaša na celoten modularni tečaj. V primeru, da se udeleženec vpisuje le v izbrane module, se pridobljena znanja in spretnosti navedejo v uvodnih delih modulov..

Vsebina in metodologija spletnega tečaja

V modularni obliki so na voljo naslednje teme:

Uvod – socialno podjetništvo, na kratko

Modul 1: Razvoj ideje socialnega podjetja s pomočjo kanvasa socialnega podjetništva - Kako biti inovativen - Oblikovanje mišljenja za socialna podjetja:

Modul 2: Učinkovita marketinška orodja za socialna podjetja s posebnim poudarkom na spletnem trženju

Modul 3: Prodaja in strukturni management s posebnim poudarkom na vstop na nove trge

Modul 4: Izzivi pri upravljanju socialnega podjetja s posebnim poudarkom na merjenju socialnega vpliva

Modul 5: Kako zagotoviti dolgoročno finančno vzdržnost?

Modul 6: Upravljanje intelektualne lastnine in inovacij

Vsak modul vsebuje predstavitve, strokovne video posnetke, najboljše prakse. Gradivo je v angleščini, predstavitve so na voljo v nacionalnih jezikih v obliki Power Point predstavitev.

Predavatelji, mentorji tečajev

Vsak partner projekta SENSES je izbral najbolj izkušene predavatelje za off-line tečaje.

Ta spletna stran uporablja piškotke za delovanje. Z nadaljnjim brskanjem po tej strani se strinjate z uporabo piškotkov, shranjenih v vašem računalniku.