O programu Danube Transnational Programme

Program nadnárodní spolupráce DANUBE je nástroj pro financování Evropské územní spolupráce (ETC), známá spíše pod názvem Interreg. ETC je jedním z cílů kohezní politiky Evropské unie a poskytuje rámec pro implementaci společných akcí a výměn zkušeností mezi národními, regionálními a místními aktéry z různých členských zemí EU.

Program nadnárodní spolupráce DANUBE (The Danube Transnational Programme - DTP) podporuje ekonomickou, sociální a územní soudržnost v podunajském regionu pomocí souladu strategií ve vybraných oblastech.

Aby bylo dosaženo vyšší míry územní integrace v jinak různorodém podunajském regionu, vystupuje program nadnárodní spolupráce jako průkopník a hnací síla pro společné výzvy a potřeby v oblastech, kde mezinárodní spolupráce může přinést hmatatelné výsledky.

Tento program je díky svému geografickému rozsahu velmi komplexní a poskytuje politický základ pro nadnárodní spolupráci. Svým rozsahem je tento program jedinečný v celé Evropě a zároveň se úspěšně vyrovnal s celou řadou překážek, jako např. správné použití prostředků z několika finančních nástrojů EU.

Program nadnárodní spolupráce DANUBE financuje projekty pro rozvoj a praktické využití strategií, strategických nástrojů a služeb a také drobné pilotní investice. Projekty podpořené z tohoto programu by se měly krýt s cíli vytyčenými v rámci Evropské strategie pro rozvoj Podunají (EUSDR).

Tato stránká používá soubory typu cookie. Pokračováním souhlasíte s ukládáním těchto souborů na Vášem počítači